Managementul calității: tot ce trebuie să știi despre management

Managementul este componenta care stă întotdeauna în centrul oricărei afaceri. Cu alte cuvinte, absolut fiecare segment, produs sau serviciu oferit de o companie are în spatele său un proces foarte complex și sistematizat de management. Fără acest pas esențial, afacerea ta nu va putea niciodată supraviețui competiției tot mai acerbe și consumatorilor tot mai atenți la fiecare pas făcut greșit.

         Formele sub care se regăsește managementul la nivel de companie sunt stratificate și de o varietate surprinzătoare. Există echipe întregi pentru un singur produs sau serviciu, subordonate celor ce se ocupă de o categorie de produse sau servicii, subordonate, la rândul lor, altor straturi de management, până la conducerea executivă.         Citește acest articol pentru a afla care sunt principalele forme de management de care trebuie să ții cont ca antreprenor și cum se diferențiază acestea.

Cuprins:

1. Managementul extern al companiei: care sunt principalele segmente de management într-o companie?

1.1.          Managementul calității

1.2.          Managementul proiectelor

1.3.          Managementul riscului

1.4.          Managementul producției

1.5.          Managementul relațiilor cu clienții

1.6.          Managementul inovării

1.7.          Managementul investițiilor

1.8.          Managementul situațiilor de criză

1.9.          Managementul vânzărilor

1.10. Managementul aprovizionării

1.11. Managementul achizițiilor

1.12. Managementul logisticii

1.13. Managementul produsului

2. Managementul intern: cum îți manageriezi afacerea pe plan intern?

2.1.          Managementul performanței

2.2.          Managementul schimbării

2.3.          Managementul prin obiective

2.4.          Managementul strategic

2.5.          Managementul financiar

2.6.          Managementul operațional

1.  Managementul extern al companiei: care sunt principalele segmente de management într-o companie?

1.1. Managementul calității

Managementul calității este procesul prin care se asigură păstrarea constantei în ceea ce privește nivelul de excelență al produselor sau serviciilor oferite de o companie. În același timp, acesta urmărește și potențialele lipsuri care pot fi întâlnite la nivel de produs, găsind căi prin care se pot elimina. Cei trei factori pe care trebuie să îi ai în vedere atunci când analizezi calitatea unui produs sau serviciu sunt performanța, fiabilitatea și durabilitatea.

Aceste trei caracteristici sunt trecute prin patru etape, pentru a se ajunge la produsul final: inspecția calității, controlul calității, asigurarea calității și managementul total al acesteia. Pe parcursul acestor patru etape, se urmăresc 7 principii esențiale:

 • Orientarea către client – serviciile și produse oferite trebuie să întrunească toate nevoile clientului și să le depășească așteptările;
 • Leadership – mediul intern al companiei trebuie să le ofere angajaților spațiul necesar pentru a-și atinge potențialul maxim;
 • Implicarea angajaților – fiecare angajat trebuie să fie implicat în procesele creative de construire a produsului, iar meritele sale trebuie să fie recunoscute;
 • Abordarea bazată pe proces – procesele organizaționale trebuie să își atingă eficiența maximă;
 • Îmbunătățirea continuă – fiecare organizație ar trebui să își seteze obiective în mod periodic, pentru îmbunătățirea continuă a performanței;
 • Decizii bazate pe fapte – fiecare decizie luată în interiorul organizației, mai ales referitoare la produse sau servicii, ar trebui abordată factual, pe baza analizei datelor;
 • Managementul relațiilor – crearea unei relații puternice cu firmele colaboratoare.

1.2. Managementul proiectelor

Managementul proiectelor este axat pe echipă și are în vedere supravegherea și conducerea acesteia pentru atingerea scopurilor și respectarea bugetului unui anumit proiect. Rolul managerului de proiect este de a planifica, de a organiza și de a conduce proiectul care îi este atribuit.

Cea mai cunoscută metodologie folosită în managementul de proiect este Six Sigma, centrată pe analiză statistică și pe date. Rolul acesteia în project management este de a minimiza greșelile și de a maximiza potențialul, eficientizând întreg procesul de dezvoltare al proiectului. Folosind metodologia Six Sigma pentru proiectul tău, poți reduce resursele irosite (atât cele materiale, cât și timpul), poți găsi mai ușor cauzele problemelor și te poți folosi de datele pe care le ai la dispoziție într-un mod mai eficient.

1.3.Managementul riscului

Managementul riscului este procesul prin care se identifică, se evaluează și se prioritizează  potențialele de risc din cadrul companiei. În general, riscurile pot fi clasificate în 3 categorii: risc business, risc non-business și risc financiar.

 • Riscurile business sunt riscurile analizate și asumate de o companie pentru maximizarea profiturilor;
 • Riscurile non-business sunt riscurile care nu țin de companie și nu pot fi controlate de ea, precum situațiile economice sau politice externe;
 • Riscurile financiare sunt cele care pot fi soldate cu pierderi financiare pentru companie și sunt, de cele mai multe ori, generate de instabilitatea pieței financiare.

Rolul acestui tip de management este analiza acestor potențiale de risc și luarea măsurilor de precauție necesare pentru minimizarea lor. Cele 4 strategii manageriale de risc prin care acestea pot fi soluționate sunt evitarea riscului, transferul acestuia către o parte terță (precum o companie de asigurări), atenuarea lui (căutarea strategiilor care pot reduce impactul riscului) și acceptarea.

1.4.Managementul producției

Managementul producției se înrudește îndeaproape cu managementul calității, fiind centrat pe produse și servicii. Rolul principal al unui manager de producție este asigurarea calității produsului și a procesului de producție, astfel încât acesta să întrunească toate așteptările consumatorului. Cu alte cuvinte, în cadrul acestui procedeu managerial se aplică funcției de producție principiile regăsite în managementul calității.

1.5.Managementul relațiilor cu clienții

Clienții sunt un element esențial pentru fiecare companie. Interacțiunile cu aceștia, fie că e vorba de clienți deja existenți, fie de clienți potențiali, se realizează prin managementul relațiilor cu clienții (CRM). Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante forme de management întâlnite în cadrul unei companii, căci prin intermediul lui se asigură loialitatea consumatorului și investiția pe care acesta va fi dispus să o facă în afacerea ta.

Modalitățile prin care poți stabili o legătură personală cu consumatorii tăi sunt numeroase, însă, în prezent, cea mai facilă formă de relaționare cu clienții este reprezentată de social media și de mediul online (website-uri, secțiuni de blog, forumuri)

1.6.Managementul inovării

Managementul inovării este procesul prin care se gestionează ideile inovative și este oarecum înrudit cu managementul schimbării. Acesta constă în planificarea și procedura din spatele noilor idei, transformarea lor în planuri de acțiune și dezvoltarea lor în interiorul companiei.

Celebrul „brainstorming”, de care cu siguranță ai auzit în numeroase contexte, este punctul de pornire al oricărui proces de management al inovării.

1.7.Managementul investițiilor

Managementul investițiilor se referă la gestionarea activelor financiare a fiecărei companii. Acest tip de management implică absolut tot ce ține de active și investiții, iar scopul său este maximizarea profitului investițional. Un manager de investiții se va ocupa, în principal, de elaborarea strategiilor de portofoliu al activelor, pe termen scurt sau lung. Alte atribuții al acestuia pot implica aspectele bancare, serviciile fiscale sau calculul bugetelor.

1.8.Managementul situațiilor de criză

Managementul situațiilor de criză este esențial pentru supraviețuirea unei companii și este important să te asiguri că ai o echipă bine pregătită în acest sens. Practic, acesta decide felul în care compania ta va gestiona situațiile neprevăzute care îi pot dăuna.

Esențialul managementului crizei este identificarea amenințărilor sau a situațiilor care presupun o amenințare și proiectarea răspunsurilor companiei la astfel de situații. Este recomandat ca un astfel de plan să se facă periodic, pentru a reduce din nesiguranță atunci când afacerea ta se va găsi într-o situație de criză.

1.9. Managementul vânzărilor

Alături de clienți, vânzările sunt cel mai important segment al afacerii tale, căci îți determină rata de profit și îți ajută compania să supraviețuiască. Strategia prin care îți dezvolți puterea de vânzare poartă denumirea de management al vânzărilor.

         Managementul vânzărilor cuprinde patru componente pe care trebuie să le ai în vedere:

 • Setarea obiectivelor;
 • Planificarea procesului de vânzare (stabilirea bugetului și elaborarea unui plan pentru atingerea obiectivelor);
 • Implementarea planului;
 • Evaluarea rezultatelor.

1.10.Managementul aprovizionării

Managementul aprovizionării constă în identificarea, achiziționarea și gestionarea resurselor și furnizorilor necesari producției și operațiunilor din interiorul companiei. Acesta are ca scop stabilirea unui echilibru între nivelul producției și cel al cererii, precum și controlul importurilor sau prețurilor materialelor sau produselor de import. O administrare atentă a aprovizionărilor are ca rezultat reducerea cheltuielilor totale ale companiei, făcând, în același timp, posibilă atingerea unui avantaj competițional între compania ta și restul firmelor din același segment al pieței, căci influențează în mod direct raportul dintre consumator și produsul final. Schema pe care este recomandat să o urmărești ca manager al aprovizionării este planifică – aprovizionează-te – fabrică – oferă.

1.11.Managementul achizițiilor

Managementul achizițiilor este un subsegment al managementului de aprovizionare. Acesta constă în evaluarea și acceptarea ofertelor companiilor partenere și necesită contact direct cu parteneri privați.

Achizițiile pot fi împărțite în două mari categorii: achiziția de acțiuni, în care cumpărătorul achiziționează diverse acțiuni ale companiei partenere prin intermediul acționarilor și achiziția de active, care presupune cumpărarea activelor și pasivelor companiei partenere, după cum este specificat în contractul de vânzare-cumpărare.

1.12.Managementul logisticii

Managementul logisticii este și el un segment al managementului de aprovizionare și presupune coordonarea întregului proces logistic, incluzând implementarea și controlul fluxului și depozitării de produse. În general, logistica se ocupă cu transportul bunurilor de intrare sau de ieșire, cu gestionarea și inventarierea acestora și cu onorarea comenzilor. Un management eficace al logisticii este punctul cheie pentru transportul mărfurilor de la un punct la altul, iar un personal calificat în acest sens este esențial pentru afacerea ta, mai ales atunci când este vorba de import/export.

Atunci când este vorba despre transportul de import sau de export, trebuie să ai în vedere formalitățile vamale necesare, care diferă în funcție de punctul de intrare sau de ieșire a mărfurilor din țară:

În punctele vamale, documentele și marfa sunt verificate de personalul calificat în acest sens, iar logistica de import/export este esențială pentru realizarea unei căi cât mai rapide de transport.

1.13.Managementul produsului

Scopul principal al managementului de produs este crearea și implementarea produsului, astfel încât acesta să se poată diferenția de competiția din același segment de piață. Acesta implică elaborarea unei strategii de produs, implementarea ei și găsirea celei mai optime modalități de publicitate și vânzare a produsului sau serviciului nou dezvoltat.

Pentru a implementa o strategie de management de produs solidă, trebuie să ai în vedere următorii pași:

 • Urmărește competiția pentru a vedea cu ce te poți diferenția de ea;
 • Concentrează-te pe date: folosește-te de toate datele pe care le ai la dispoziție pentru a elabora strategia de produs;
 • Gândește-te la client: trebuie să ai întotdeauna în minte nevoile și dorințele consumatorului;
 • Nu uita că scopul final este calitatea: deși poate fi tentant să minimizezi cheltuielile astfel încât să atingi un buget cât mai redus, nu uita faptul că cei ce contează în primul rând sunt consumatorii, așa că mizează pe calitate pentru a te diferenția de competiție.

2.Managementul intern: cum îți manageriezi afacerea pe plan intern?

2.1.Managementul performanței

Managementul performanței este un proces esențial pe care trebuie să îl întreprinzi ca antreprenor pentru a te asigura de faptul că afacerea ta funcționează la potențialul său maxim. Acesta constă într-o schema comunicațională între antreprenor și angajat, prin care aceștia colaborează pentru a monitoriza și a îmbunătăți performanțele generale ale angajatului. Pentru a realiza o comunicare cât mai facilă cu angajații tăi, asigură-te că treci prin fiecare etapă a procesului: instruire, corectare, revizuire și recompensare.

2.2. Managementul schimbării

Totalitatea metodelor și strategiilor folosite pentru a implementa anumite schimbări în cadrul proceselor interne sau externe ale unei companii poartă denumirea de managementul schimbării. Acesta este esențial pentru a introduce schimbări în cadrul companiei fără a-i perturba omogenitatea.

În business, există patru tipuri majore de schimbări care pot fi implementate: schimbări de misiune, schimbări strategice (în modul de rezolvare a anumitor probleme) , schimbări operaționale (în structura companiei) sau schimbări tehnologice.

2.3. Managementul prin obiective

Managementul prin obiective (MBO) este o formă a managementului strategic care are ca scop îmbunătățirea unei companii prin stabilirea unui set clar de obiective. Un astfel de sistem de gândire ajută la clarificarea obiectivelor financiare ale companiei și sincronizarea lor cu obiectivele fiecărui sector de management în parte. Este un procedeu orientat spre rezultate și este recomandat pentru dezvoltarea afacerii tale, mai ales în cazul întreprinderilor mici sau mijlocii.

2.4. Managementul strategic

Managementul strategic constă în planificarea, monitorizarea și evaluarea fiecărui segment al organizației în parte, pentru a atinge anumite obiective. Acesta este esențial pentru parcursul facil al companiei tale, căci te ajută atât să eviți potențialele situații de risc, cât și să te diferențiezi mai ușor față de competiție. În general, managementul strategic urmărește 5 etape importante: setarea obiectivelor, analiza segmentelor organizaționale, elaborarea strategiei, implementarea strategiei și monitorizarea ei.

2.5. Managementul financiar

Managementul financiar analizează toate cifrele pe baza cărora o companie funcționează și este reprezentat de segmentul organizațional care studiază profitul și cheltuielile. În funcție de obiectul pe care îl are sub observație în cadrul companiei, acesta poate fi împărțit în trei categorii: decizii de investiție, finanțe și dividende.

2.6.Managementul operațional

Procesul de management operațional include tot ce ține de felul în care o companie își dezvoltă produsele. Acesta este ca o umbrelă care acoperă toate procesele de planificare, implementare și producție a bunurilor sau serviciilor. Rolul său este de a facilita aceste demersuri pentru a asigura eficiența maximă a organizației, atât din punctul de vedere al resurselor, cât și al profitului. 

Managementul este un punct cheie al administrării oricărei afaceri și este esențial să se regăsească în fiecare segment operațional, pentru o dezvoltare facilă a companiei tale.

Surse foto: Shutterstock.com, Unsplash.com, Pixabay.com